Historiek

 • In 1986 start Jurgen BRAECKMANS met het beoefenen van zelfverdediging - Kung Fu. - Dju Su bij Alain LEROY - 6° Dan Kung Fu - Dju Su. Deze gaf destijds les te LAKEN.
 • Volgende scholen werden opgericht:
  • BLACK EAGLE SELF DEFENCE ACADEMY door Alain LEROY
  • EUROPEAN KUNG FU SCHOOL door Alain LEROY
  • Club te BOLINNE ( bestaat niet meer)
  • ESDEL BRUSSEL door Jacqueline VANDER MEERSCH
  • BLACK EAGLE HALLE door Jurgen BRAECKMANS
 • Op 27 april 1991 behaalt Jurgen BRAECKMANS zijn zwarte gordel 1ste TOAN - Kung Fu Dju Su / Gun Shu met specialiteit korte stok en tonfa.
 • Begin 94 vraagt hij toestemming aan zijn leraar - A. LEROY om BLACK EAGLE HALLE op te richten en op 01 oktober 1994 wordt in de SINT-ROCHUSSCHOOL te HALLE iedere zaterdag les gegeven van 14.00 tot 16.00 uur.
 • Vanwege het beperkt aantal uren verhuizen wij op 01 februari 1995 naar het Sportcentrum KERKEVELD te BEERSEL waar wij elke woensdag van 19.00 tot 20.30 uur en elke zaterdag van 10.00 tot 12.00 les geven.
 • Op 01 juni 1995 wordt de V.Z.W. BLACK EAGLE opgericht onder identificatienummer 9467/95 en worden wij lid van het Vlaams Studie-en documentatiecentrum voor V.Z.W's (VSDC).
 • In december 95 sluit onze club zich aan bij TOKUSHIMA BUDO COUNCIL INTERNATIONAL (TBCI) - een federatie met internationale vertakkingen.
 • Vanwege een plotse, niet aangekondigde prijsstijging van de kostprijs van de sportzaal te BEERSEL dienen wij op 04 maart 1996 te verhuizen naar de PANORAMASCHOOL van de Middenschool te ALSEMBERG. Er werd iedere maandag en woensdag van 19.00 tot 20.30 uur en elke zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur les gegeven. Vanwege de verre ligging (de meeste van onze leden komen immers uit HALLE), het slechte onderhoud van de zaal, het niet met respect behandelen van ons materiaal door leerlingen van de Middenschool tijdens de dag hebben wij besloten dit contract op te zeggen op 09 november 1996.
 • Na meerdere contacten met de sportsectie van de Stad HALLE en andere scholen blijkt dat er nergens meer plaats is om onze sport te beoefenen op de door ons gevraagde uren.
 • Alain LEROY beslist om zelf een federatie op te richten na problemen met TBCI. De nieuwe federatie noemt BLACK EAGLE MARTIAL ARTS COUNCIL - INTERNATIONAL.
 • Op 07 november 1996 na een bezoek aan het HEILIG HARTINSTITUUT te HALLE wordt een overeenkomst getekend om over de sportzaal te kunnen beschikken elke woensdag van 19.00 tot 20.30 uur en elke zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur.
 • Sinds april 1997 wordt BLACK EAGLE JUNIOR opgestart voor jongeren van 06 tot 14 jaar.
 • Sinds 01-10-1997 zijn wij door de Sportraad van de Stad HALLE erkend en maken wij deel uit van de Commissie van de Gevechtssporten.
 • Het aantal lessen wordt opgedreven:
  • voor de JUNIORS:
   • woensdag van 18.00 tot 19.00 uur
   • zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur
  • voor de SENIORS:
   • woensdag van 19.00 tot 20.30 uur
   • zaterdag van 11.00 tot 12.30 uur
 • Sinds 15 maart 1998 wordt de samenwerking met Alain LEROY opgezegd.
 • Vanaf september 1998 wordt er gestart met een vijfde les per week : elke maandag van 19.00 tot 20.30 uur.
 • Vanaf dan sluit Black Eagle zich aan bij de Belgische Kempo Organisatie met als voorzitter Daniël Hayen - 8ste Dan Shin Gi Tai Kempo.
 • Op 19 december 1999 organiseert Black Eagle de eerste Black Dragon Compettion. Deze competitie wordt jaarlijks in december georganiseerd.
 • Vanaf november 2001 wordt de les Shin Gi Tai Kempo op zaterdagavond van 19.00 tot 20.30 uur in het Sportcentrum "De Bres" gehouden.
 • Op 16 juni 2002 behaalt Jurgen Braeckmans zijn 4e toan en krijgt hij de titel van Renshi in Black Eagle Kung Fu Dju Su - Chan Shaolin Si.
 • Vanaf maart 2003 gaan de lessen Shin Gi Tai Kempo door op donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in "De Bres".
 • Vanaf 2005 worden de lessen Shin Gi Tai Kempo op donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur in "De Bres" vervangen door Shaolin Kempo.
 • Vanaf 2005 is Black Eagle Halle geen lid meer van de B.K.O. en schrijft zich in in de Eerste Belgische Kempo Bond onder directe technische leiding van Sifu Tze Brugman (8e Toan Shaolin Kempo).
 • Vanaf augustus 2007 traint Black Eagle Halle niet langer meer in de sportzaal van het Heilig Hart College en Sportcomplex "De Bres", een eigen dojo wordt in gebruikgenomen.
 • Op 17 november 2007 werd de Black Eagle Dojo officieel en plechtig geopend.
 • De eerste opendeurdag van Black Eagle Dojo werd gehouden op 4 oktober 2008.
 • Op zaterdag 03 oktober 2009 vierde Black Eagle Halle haar 15 JARIG bestaan!

↑Top | <<Terug