Inschrijven

"GA VOOR MEER DAN SPORT ALLEEN. JOIN US!"

Inschrijvingsprocedure

 • De eerste les is GRATIS. U vult onmiddellijk en ter plaatse het initiatiedocument in.
  Het ingeschreven lid kan slechts éénmaal genieten van een initiatieverzekering en dient daarna houder te zijn van een vergunning/verzekering van de federatie.
   
 • U krijgt een mail toegestuurd met de uitleg en drie bijlagen : een vva_medische_fiche, de inschrijvingsprocedure en het reglement van inwendige orde.
   
 • U wenst u in te schrijven. Bij de volgende deelname aan de les betaalt u onmiddellijk het inschrijvings- en verzekeringsgeld (55 €). Dit bedrag wordt cash in de kampai (ontmoetingsruimte) van Black Eagle Dojo betaald of via overschrijving op bankrekening van onze club KBC IBAN BE09 7341 2617 2757.
 • De vva_medische_fiche (doktersinschrijvingsformulier) dien je te controleren op correctheid van de gegevens en de dokter dient je geschikt te verklaren voor sportbeoefening. Het lid verklaart hiermee zich medisch en fysiek geschikt te weten en niet geschorst te zijn voor doping gebruik, om aan de ingerichte sportbeoefening deel te nemen. Deze fiche dienen we terug te krijgen voor het einde van de maand. Je kan ondertussen gerust les volgen. Voor minderjarigen is een handtekening ouder/voogd vereist.
   
 • De gegevens die hierop voorkomen maken deel uit van een administratief bestand en vallen onder de regels van de privacy/GDPR-wetgeving.
   
 • U neemt kennis van het reglement van inwendige orde.
   
 • Naast het inschrijvings-en verzekeringsgeld (geldig voor de duur van één jaar en daarna hernieuwbaar) dient een maandelijkse bijdrage (20 €) in het begin van de maand betaald te worden. U ontvangt het oranje trainingsboekje. De bedoeling van dit boekje wordt uitgelegd op de laatste bladzijde ervan. Bij betaling wordt er een stempel gezet in het oranje trainingsboekje.
   
 • Na enige tijd ontvangt U het inschrijvingsboekje van de Federatie Euro Budo
  Hierin wordt een sticker van de V.V.A gekleefd (Bewijs van aansluiting bij de V.V.A.) en je ontvangt een lidkaart (QR-code).
   
 • Erkenning : Black Eagle Halle is aangesloten bij de Federatie EURO BUDO die aangesloten is bij de Vlaamse Vechtsportassociatie (V.V.A.)  die erkend is door Sport.Vlaanderen.
 • Bent u al lid geweest (en was u ondertussen geschrapt), dan hebt u geen recht meer op een gratis proefles en dient bij de hervatting onmiddellijk het inschrijving-verzekeringsgeld (55 €) betaald te worden; u ontvangt vervolgens een mail met de persoonlijke vva_medische_fiche, het reglement van inwendige orde en deze inschrijvingsprocedure.
   
 • Bij een herinschrijving (na één jaar) ontvangt u een mail met drie bijlagen (de persoonlijke vva_medische_fiche, het reglement van inwendige orde en deze inschrijvingsprocedure) waarin volgende werkwijze wordt uiteengezet:
  • Je dient na ontvangst van deze mail voor een volgende deelname aan de les het jaarlijkse inschrijvingsgeld van € 55 cash in de kampai van Black Eagle Dojo te betalen of via overschrijving op bankrekening van onze club KBC IBAN BE09 7341 2617 2757.
  • Het doktersbriefje (=attachment vva_medische_fiche) dien je te controleren op correctheid van de gegevens en de dokter dient je geschikt te verklaren voor sportbeoefening. Dit doktersbriefje dienen we terug te krijgen voor einde van de maand.
  • De gegevens die hierop voorkomen maken deel uit van een administratief bestand en vallen onder de regels van de privacywetgeving.

Bovenstaande procedure wordt stipt door onze medewerkers gecontroleerd en behoudt ons het recht voor een verdere deelname aan de les te weigeren.
Indien dit allemaal in orde is, dient op de laatste bladzijde van je klein wit boekje de medische geschiktheidsperiode door ons aangevuld te worden.

 • In geval van ongeval tijdens de les wordt een formulier ongevalaangifte meegegeven. Dit formulier kan u ook vinden op de website van Black Eagle Halle (administratie) alsook de voorwaarden van de sportverzekeringspolis. Dit formulier laat u invullen door de behandelende geneesheer en dient zo vlug mogelijk terug bij Black Eagle Halle (af te geven de volgende les of  te bussen/verzenden op het adres van de club) te komen. Na een laatste check wordt dit overgemaakt door Black Eagle Halle aan de VVA.

Klaar voor jouw eerste (proef)les?

Vraag jouw eerste GRATIS (proef)les nu aan!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief Black Eagle News