Wij rekenen op jullie! - Operatie "vind-ik-leuk"

Beste leden en sympathisanten van Black Eagle Halle

Het budo-seizoen loopt bijna ten einde en de coronacrisis heeft ons de nodige stokken in de wielen gestoken... Daarnaast heeft deze unieke situatie ons wel toegelaten om na te denken over hoe we onze ledenwerving naar de toekomst toe willen aanpakken.

Uit de resultaten van onze "Grote Black Eagle Bevraging" kon afgeleid worden dat heel wat mensen onze club gevonden hebben via digitale wegen. Dit komt deels overeen met onze eigen ervaringen uit het verleden, voornamelijk dan dat onze ledenwerving een "boost" kende op het moment dat we hiertoe een grote facebookcampagne opgezet hadden.

Vanuit dit oogpunt heeft het bestuur Operatie "vind-ik-leuk" in het leven geroepen. Concreet betekent dit dat wij diegenen onder jullie die een facebookaccount hebben, graag willen vragen om jullie vriendenlijst uit te nodigen om onze officiële pagina Black Eagle Martial Arts leuk te vinden. Dit is niet moeilijk, neemt niet veel tijd in beslag en is tezelfdertijd voor ons een grote hulp. Het doel hiervan is om ons bereik zoveel mogelijk op te krikken, in contact te komen met nieuwe mensen en zo nieuwe leden te werven voor onze club.

Om alvast het goede voorbeeld te geven, hebben wij als bestuursleden reeds zelf de oefening gemaakt. Op amper 7 dagen tijd steeg onze pagina van 695 "vind-ik-leuks" naar 954 en nam ons bereik aanzienlijk toe. Een kleine inspanning dus voor een groot resultaat... ;-)

Hoe ga je te werk?

1) Ga naar onze facebookpagina Black Eagle Martial Arts: https://www.facebook.com/blackeaglehalle/

2) Nodig je vrienden uit

    Voor wie nog de oude facebookversie heeft: klik op de blauwe knop met "vrienden uitnodigen" onder "Community" aan de rechterkant van je scherm (pc) of de bovenkant van je scherm (smartphone).
    Voor wie reeds de nieuwe facebookversie heeft: klik op de 3 puntjes rechts bovenaan en vervolgens op "vrienden uitnodigen" (pc) of klik op "Community" aan de bovenkant van je scherm en nadien op "vrienden uitnodigen" (smartphone).

3) Er verschijnt een kadertje met daarin de mensen uit je vriendenlijst. Selecteer de vrienden die je wenst uit te nodigen, het makkelijkste is echter om rechts bovenaan "Alles selecteren" aan te klikken.

4) Klik vervolgens rechts onderaan op "uitnodigingen versturen".

5) Ziezo, je uitnodigingen zijn verstuurd en je vrienden kunnen beginnen met de pagina leuk te vinden. ;-)

Het zou ons bijzonder veel plezier doen mochten jullie even de tijd nemen om dit te doen. Wij rekenen echt op jullie en zijn jullie alvast heel dankbaar!

Met vriendelijke groeten

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle