Wij presenteren met trots: het Back to Black Eagle-Plan!

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

Het heeft lang geduurd, maar eindelijk kan Black Eagle Halle zich in deze moeilijke coronatijden aan een voorzichtige heropstart van haar werking wagen... We zullen dit doen aan de hand van ons Back to Black Eagle-Plan, dat we hier graag aan jullie willen voorstellen.

Doel

Het plan omvat een duidelijke strategische doelstelling en een operationele doelstelling.

1) Strategische doelstelling

- Bijdragen tot het algemeen welzijn van onze leden en sympathisanten.
- Sociale impact en de verloren verbondenheid tussen de leden/sympathisanten en de club herstellen.
- Financieel herstel van de club.

2) Operationele doelstelling (concrete uitvoering)

- Organiseren van de heropstart van Black Eagle Halle.
- Martial arts-lessen laten hervatten.
- Een vijfmaandenplan dat ons moet toelaten om in september 2021 opnieuw naar een "normale werking" te gaan.

Concept

Opgelet: Dit plan is onder voorbehoud van de COVID-situatie en de daaraan gekoppelde maatregelen!

1) Overzicht

- Maart: Back in Shape = niet-georganiseerde (vanuit cluboogpunt) openluchtlessen op eigen initiatief + gebruik fit- en stretch-trainingsschema's ontwikkeld door Merlin.
- April: Black Eagle Outside = georganiseerde openluchtlessen, rekening houdend met de geldende richtlijnen.
- Mei: Back in Business = combinatie van openluchtlessen en/of binnenlessen.
- Juni: Black Eagle Special = zelfde concept als in mei + georganiseerde workshops op regelmatige basis.
- Juli: Black Eagle Bootcamp = nadruk op fysieke inspanning.
- Augustus: Black Eagle SWAT = Special Weapon Application Training: elke les een ander wapen.

2) Toelichting concepten

Maart: Back in shape (enkel voor Kung Fu Eagles)

 • Er wordt vanuit de club aangemoedigd om initiatieven te nemen onder de leden of vrienden en in kleine groepjes (maximum 10) af te spreken op bepaalde tijdstippen en plaatsen om in buitenlucht kung fu te doen. Het betreft een “niet georganiseerde buitenactiviteit” (vanuit clubverband), maximum 10 deelnemers, geen contact, social distancing, etc.
 • Aanmoedigen gebruik van het programma van Merlin (fitness en stretching).
 • Staat los van de cluborganisatie. De club is geen organisator en niet verantwoordelijk in geval van ongevallen. Er is geen administratie (check of men wel nog ingeschreven is) en er wordt ook niet in de Dojo afgesproken.
 • Verslagje en foto kan aan het bestuur overgemaakt worden zodat dit gepubliceerd kan worden op onze communicatiekanalen.
 • Zwarte gordels kunnen aanmoedigen en initiatieven nemen.
 • Lessen worden niet bijgehouden en er wordt geen maandgeld gevraagd.

Voorbeelden: afspreken langs het kanaal of in het Hallerbos om te gaan hardlopen, afspreken op een openbaar terrein om tao of basisoefeningen te doen,...

April: Black Eagle Outside (Kung Fu Dragons en Kung Fu Eagles)

 • Er wordt afgesproken aan of in Black Eagle Dojo en in functie van de op dat moment geldende maatregelen worden er groepjes gemaakt onder leiding van een zwarte gordel/instructor van Black Eagle. Er wordt buiten getraind.
 • Indien er twijfel is (bijvoorbeeld bij slecht weer) dan kan men vooraleer men naar de les komt een kijkje nemen op de website en de facebookkanalen. Is er niks vermeld, dan gaat de les door.
 • Er zal niet gewerkt worden met een reserveringssysteem. In functie van het aantal deelnemers zullen er respectievelijke groepjes samengesteld worden.
 • In functie van contacttracing zal onze secretaris wel een aanwezigheidslijst bijhouden.
 • Voor deelname zal gecheckt worden of men nog ingeschreven is en of de compensatieregeling kan toegepast worden zodat men zeker is van de sportverzekering en inschrijving bij Black Eagle Halle en de VVA.

Mei: Back in Business (Kung Fu Dragons en Kung Fu Eagles)

Hiervoor dient afgetoetst te worden of er opnieuw lesgegeven kan worden in Black Eagle Dojo en onder welke voorwaarden dat zou zijn.

 • Optie 1: nog steeds enkel buiten, in dat geval gaan we gewoon verder met Black Eagle Outside.
 • Optie 2: binnen mag maar onder voorwaarden, in dat geval zullen we opnieuw werken met een reserveringssysteem.
 • Optie 3: een combinatie van binnenlessen en buitenlessen.

Ook wordt het afwachten of de kampai opnieuw open mag, rekening houdend met de op dat moment geldende maatregelen voor de horeca.

Juni: Black Eagle Special (Kung Fu Dragons en Kung Fu Eagles)

Deze maand is in principe een verlenging van de vorige, alleen zullen we op bepaalde momenten speciale workshops (met gastleraars, volgens thema, kempo/kung fu, etc.) organiseren.

Juli: Black Eagle Bootcamp (Kung Fu Dragons en Kung Fu Eagles)

In deze maand leggen we de nadruk bij de lessen op het opbouwen van de fysieke weerstand.

De Dragons en Eagles blijven afzonderlijk les krijgen en zoals u kan zien wordt er dit jaar geen zomerstop ingelast!

Augustus: Black Eagle SWAT (Kung Fu Dragons en Kung Fu Eagles)

Elke les zal er met een ander wapen getraind worden.

De Dragons en Eagles blijven afzonderlijk les krijgen!

​Praktisch

​1) Uren

Onderstaande uren zijn enkel van toepassing vanaf april 2021!

- Kung Fu Dragons: op woensdag van 18 uur tot 19 uur en op zaterdag van 10 uur tot 11 uur.
- Kung Fu Eagles: op woensdag van 19 uur 30 tot 20 uur 30 en op zaterdag van 11 uur 30 tot 12 uur 30.

Net zoals tijdens "The Rise of Black Eagle" wordt er slechts één uur lesgegeven aan elke groep en voorzien we een pauze van een half uur om kruising tussen beide groepen te vermijden.

2) Aantal deelnemers

Is afhankelijk van de geldende coronamaatregelen op dat moment. Wanneer we opnieuw starten met binnenlessen zal er opnieuw gewerkt worden met een reserveringssysteem, maar uiteraard zullen we hierover nog uitgebreid communiceren op het moment dat het nodig is.

3) Verzamelpunt en actieterrein

We verzamelen steeds aan (of in) Black Eagle Dojo, indien buitenlessen de norm zijn zal er opnieuw getraind worden op de terreinen van JC Stroppen of langs het kanaal.

4) Administratie

Zie ook onze extra communicatie over de compensatieregeling!

- Je brengt je inschrijving in orde en valt hierbij onder de compensatieregeling of niet. Onze medewerkers zullen je aanspreken op het moment dat dit moet gebeuren.
- Je betaalt je maandgeld cash aan onze medewerkers of via overschrijving op onze bankrekening (+ bewijs van betaling afleveren). Leden die hun maandgeld reeds vroeger betaald hebben op het moment dat de lessen stopgezet werden (bv. oktober), hoeven de eerste maand van deelname niet te betalen, net zoals dit tijdens "The Rise of Black Eagle" het geval was.
- Je lessen worden bijgehouden door onze medewerkers in het oranje trainingsboekje, dat in de dojo bewaard wordt.
- Het witte VVA-boekje blijft ook in de dojo.
- Je naam wordt elke les genoteerd in ons register voor contacttracing.

5) Examens

Worden pas afgenomen op het moment dat we opnieuw een normale werking hebben, wij voorzien dit dus tegen september 2021. Hierover bestaat echter geen zekerheid op dit moment.

We beseffen dat dit veel informatie in één keer is, maar we willen er geen enkele twijfel over laten bestaan... Het is ons menens en wij zijn klaar om er opnieuw in te vliegen! Uiteraard zullen we elke maand opnieuw uitgebreid communiceren over hoe onze werking precies georganiseerd zal worden op dat moment, zoals we dat tot nu toe altijd gedaan hebben.

Hou het veilig en tot binnenkort!

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle