Verdere opschorting van de lessen t.e.m. 13 december 2020

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

Op basis van het Ministrieel Besluit van 1 november 2020 inzake de geldende coronamaatregelen worden de lessen verder opgeschort t.e.m. 13 december 2020. Dit houdt in dat onze Black Eagle Dojo tot die tijd gesloten blijft.

We volgen de evolutie van nabij op en houden jullie verder op de hoogte. Daarnaast werken we eveneens aan een aantal initiatieven om jullie, ondanks deze moeilijke situatie, verder te blijven betrekken bij het clubgebeuren. Hierover later meer...

Met vriendelijke groeten

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle