Resultaten "De Grote Black Eagle Bevraging" en verdere stappen

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

Zoals jullie reeds weten, besloot Black Eagle Halle in mei om deze coronacrisis te gebruiken om onze werking te verbeteren en bij te sturen... Het resultaat was onze Grote Black Eagle Bevraging, een enquête die naar onze meer dan 200 leden en sympathisanten gestuurd werd, in de hoop hieruit de nodige inzichten te kunnen verwerven voor de toekomst. Langs deze weg willen we trouwens ook nog eens de vele mensen bedanken die de moeite gedaan hebben om onze bevraging in te vullen, aangezien zonder jullie bijdrage deze oefening niet mogelijk geweest zou zijn.

De resultaten van deze enquête werden op de bestuursvergadering van 4 juni grondig geanalyseerd, waarna jullie suggesties al dan niet omgevormd werden tot concrete werkpunten. Omdat we hierover graag open en transparant willen zijn, kunnen jullie in deze mail onze bevindingen en conclusies terugvinden. Het spreekt voor zich dat dit als "rode draad" zal fungeren inzake onze verdere werking.

​Suggesties die weerhouden werden en intussen reeds uitgewerkt worden

​- Invoeren van een nieuw soort bijzondere les: "Iron Saturday" (of hoe het beest ook mag noemen in de toekomst...). Het betreft hier een les waarbij vooral gefocust wordt op een grotere fysieke inspanning, kwestie van het lichaam ook eens "uit te dagen".

- Extra individuele begeleiding ter voorbereiding van het examen voor een hogere gordel: de zwarte gordels zullen hierbij uiteraard een rol spelen.

- Nieuwe Black Eagle Workshop: Chi-Cong/Meditatie, het idee is om dit te integreren in het programma van onze jaarlijkse zomerstage.

- Verbetering van de kwaliteit van de technische schriften voor het programma van een bepaalde gordel: de huidige stock moet wel eerst verkocht worden.

- Optimaliseren van de communicatie: alle leden worden persoonlijk op de hoogte gebracht van al onze bestaande communicatiekanalen (mailings, nieuwsbrieven, website, facebookpagina en -groepen).

Suggesties die weerhouden werden, maar waarvan de haalbaarheid eerst moet blijken en ingeschat moet worden

​- Digitaal betalen (bv. via overschrijving) in de kampai, alsook voor de lidgelden: liep niet zo goed in de testfase tijdens "The Rise of Black Eagle". Nog onduidelijkheid over het te gebruiken systeem en de financiële haalbaarheid. Concrete voorstellen hieromtrent worden verder uitgewerkt en in de loop van het najaar besproken.

Suggesties die niet weerhouden werden door de vergadering

​- Extra lessen, bijvoorbeeld op zondag. We hebben hiervoor niet de mensen en middelen, bovendien dient men in de eerste plaats in te gaan op ons huidige aanbod waarbij er twee keer per week les voorzien wordt.

- Er wordt geen actieve promotie gevoerd voor stages buiten de club. Eventueel kunnen deze wel geafficheerd worden in de kampai, maar het is niet de bedoeling om actief reclame te maken voor andere clubs.

- Videomateriaal voorzien i.p.v. het huidige systeem met technische schriften. Dit is een te grote investering van tijd en middelen in verhouding met de respons die erop volgt.

- Opteren voor gezamenlijk vervoer i.p.v. carpooling naar stages buiten de club. Dit werd reeds in het verleden uitgetest i.k.v. Black Eagle goes Oostende en was geen groot succes, voorts is het ook een grote financiële inspanning in verhouding met de respons die erop volgt.

- Individuele begeleiding tijdens de gewone lessen. Er wordt nu reeds gewerkt in ateliers (per gordel) en daarnaast voorzien we eveneens een maandelijkse programmatraining (waarbij er op het specifieke programma voor een bepaalde gordel geoefend kan worden). Ons concept is duidelijk: we geven groepslessen, geen privéles aan individuen. Dit is ook niet werkbaar met het huidige aantal assistenten.

- Trainingsboekjes vervangen door digitaal registratiesysteem. Meerderheid van respondenten is voor het behoud van dit systeem, daarnaast laat het ook toe om een directe controle uit te voeren op de betalingen. 

Ziezo, een hele boterham, maar nu weten jullie tenminste waarmee we (niet) verdergaan naar de toekomst toe... Het bestuur zal nu van de zomerperiode reeds gebruik maken om de vastgelegde werkpunten om te zetten naar de praktijk.

Met vriendelijke groeten

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle