Opschorting lessen en sluiting club t.e.m. 14 november 2020

Beste leden

De huidige situatie rond het stijgende aantal coronabesmettingen dwingt onze club tot het nemen van maatregelen... Wij zien ons dan ook verplicht om onze werking voorlopig op te schorten en de dojo te sluiten tot en met zaterdag 14 november.

Zowel de Vlaamse Regering als de stad Halle kondigen een verbod af op het beoefenen van indoor contactsporten (zoals kung fu) voor iedereen ouder dan 12 jaar. Dit betekent dat onze volwassenenafdeling sowieso zal moeten sluiten, al onze strenge veiligheidsmaatregelen ten spijt... Ook Kung Fu Dragons ouder dan 12 jaar zouden in dit geval niet meer mogen komen trainen, aangezien zij natuurlijk ook onder de regels van code oranje vallen.

Daarnaast is er nog een tweede aspect dat ons tot het nemen van deze beslissing gedwongen heeft... Het contacttracing center van de Zennevallei heeft ons nl. gebeld om te melden dat één van onze leden positief getest werd op corona... Gelukkig hebben we onze tracinglijst steeds zeer ernstig genomen en secuur opgevolgd, waardoor we perfect konden nagaan wie met de persoon in kwestie in contact kwam tijdens de lesmomenten van de afgelopen 7 dagen. Deze mensen werden reeds door ons verwittigd en zullen eerstdaags gecontacteerd worden door het contacttracing center voor verdere opvolging op basis van de lijsten die wij hen overgemaakt hebben. Wie door ons dus niet gecontacteerd werd, hoeft zich voorlopig dus ook geen zorgen te maken.

Het heeft geen zin ons te contacteren met vragen rond naar school gaan, werk, andere activiteiten... Wij zijn geen dokters en dus ook niet in staat om hierover een juist en gefundeerd oordeel te vellen. In dergelijk geval neem je dus best even contact op met je huisarts.

​Wat onze soepverkoop betreft, hebben we de toelating om deze toch in de bestaande take away-formule te laten doorgaan. Uiteraard zou dit reeds helemaal coronaproof georganiseerd worden en hebben we hiervoor ook de nodige voorbereidingen reeds getroffen. Wie dus soep besteld heeft, kan deze komen afhalen op de afgesproken datum en het afgesproken uur (dat nog doorgegeven zal worden de week voor het eerste afhaalmoment).

Voor wie zijn/haar lidgeld voor de maand oktober reeds betaald heeft, passen we dezelfde regeling toe als deze tijdens "The Rise of Black Eagle" in mei en juni. Het lidgeld wordt dus gewoon overgeheveld naar het moment dat de lessen hervatten.

Met vriendelijke groeten en hou het veilig

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle