Goed nieuws!

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

Voor het eerst sinds lange tijd hebben we nog eens goed nieuws... Er is perspectief!

Zoals het er nu naar uitziet, mogen de sportclubs zich opnieuw aan een voorzichtige heropstart wagen... Wij laten deze kans dus zeker niet liggen en beginnen vanaf volgende week met de uitwerking van een strategie om dit ook voor Black Eagle mogelijk te maken, ons "Back to Black Eagle-Plan" of B to BE-P!

Er wordt hiervoor een bestuursvergadering gepland op dinsdag 9 maart 2021, waarop ook onze reeds eerder voorgestelde compensatieregeling uitgewerkt zal worden.

Meer nieuws volgt nog!

Keep it safe and stay mobile!

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle