Evaluatie huidige situatie op 8 januari 2021

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

Op vrijdag 8 januari vond er opnieuw een veiligheidsoverleg plaats, waarop wij als bestuur de huidige situatie opnieuw geëvalueerd hebben m.b.t. een heropstart van onze werking en activiteiten.

Jammer genoeg hield het overleg in kwestie echter geen nieuwe versoepelingen in voor sportclubs, waardoor wij dus genoodzaakt zijn de huidige sluiting van de dojo nog even te verlengen.

Op 22 januari vindt er opnieuw een veiligheidsoverleg plaats, we zullen op dat moment dan ook opnieuw samenkomen om te bekijken wat er mogelijk is naar de toekomst toe.

Met vriendelijke groeten en hou het veilig!

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle