Evaluatie huidige situatie op 6 februari 2021

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

Op vrijdag 5 februari vond er opnieuw een Overlegcomité plaats, helaas zonder versoepelingen voor sportclubs op de onderhandelingstafel...

Wij zagen ons dan ook genoodzaakt om op onze bestuursvergadering van 6 februari de reeds eerder genomen maatregelen verder te verlengen en onze Black Eagle Dojo voorlopig nog even gesloten te houden. De opgelegde leeftijdsgrens en het vastgelegde maximum aan deelnemers laten ons immers nog steeds niet toe onze werking op een veilige, efficiënte en vooral eerlijke manier t.o.v. elk lid te organiseren.

In onze vorige communicatie konden jullie reeds lezen dat we op dit moment volop bezig met het uitwerken van een compensatieregeling. We overwegen om hiervoor de middelen uit het coronanoodfonds van de stad Halle aan te wenden, aangezien wij van mening zijn dat dit geld niet naar onze clubkas moet gaan, maar moet terugvloeien naar de leden die hun favoriete sport nu toch al een tijdje hebben moeten missen. Een volgende communicatie hieromtrent volgt nog.

Het volgende Overlegcomité vindt plaats op vrijdag 26 februari 2021, het spreekt voor zich dat ook wij op dit moment de huidige situatie opnieuw zullen evalueren. We leven op goede hoop aangezien hier mogelijke versoepelingen voor de sport- en cultuursector op tafel zouden liggen... Afwachten is echter de boodschap!

Hou het veilig en zorg voor elkaar!

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle