Evaluatie huidige situatie op 23 januari 2021

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

Op vrijdag 22 januari vond er opnieuw een Overlegcomité plaats, waar wij met Black Eagle Halle bijzonder hard naar uitkeken. We hoopten immers op wat meer perspectief, zodanig dat we de nodige stappen konden ondernemen inzake een (gedeeltelijke) heropstart van onze werking.

Helaas bleven we ook dit keer opnieuw op onze honger zitten... Net zoals veel sectoren, moesten ook de sportverenigingen niet op nieuwe versoepelingen rekenen. Hierdoor zagen wij ons genoodzaakt om op onze bestuursvergadering van 23 januari de reeds eerder genomen maatregelen verder te verlengen en onze Black Eagle Dojo voorlopig nog even gesloten te houden. De opgelegde leeftijdsgrens en het vastgelegde maximum aan deelnemers laten ons immers nog steeds niet toe onze werking op een veilige, efficiënte en vooral eerlijke manier t.o.v. elk lid te organiseren.

Intussen blijven we met het bestuur uiteraard niet stilzitten... Omdat onze leden hun favoriete sport nu toch een hele tijd moeten missen hebben, zijn we op dit moment volop bezig met het uitwerken van een compensatieregeling. Wat dat precies inhoudt en hoe die regeling er uiteindelijk zal uitzien, komen jullie binnenkort zeker en vast te weten. Blijf dus zeker onze gekende communicatiekanalen (mail, sociale media, website, nieuwsbrief, ...) goed in de gaten houden! ;-)

Het volgende Overlegcomité vindt plaats op 5 februari 2021, het spreekt voor zich dat ook wij op dit moment de huidige situatie opnieuw zullen evalueren. We brengen jullie hiervan uiteraard op de hoogte.

Hou het veilig en zorg voor elkaar!

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle