Back to Black Eagle - Clubwerking vanaf zaterdag 8 mei 2021

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

De beslissingen van het Overlegcomité van vorige week hebben ons ertoe gedwongen ons "Back to Black Eagle-plan" nogmaals aan te passen, zij het dit keer met wat positievere vooruitzichten! 

Het bestuur heeft dan ook de koppen even bij elkaar gestoken en volgende regeling uitgewerkt:

Voor de Kung Fu Eagles

Bij de Kung Fu Eagles zullen de lessen hervat worden vanaf zaterdag 8 mei 2021. Omdat we hierbij moeten werken met groepen van maximum 25 deelnemers, zien we ons verplicht opnieuw gebruik te maken van ons reeds gekende reservatiesysteem... Je komt dus zomaar niet naar de les, maar schrijft je vooraf in voor één van de beschikbare lesmomenten via onderstaande link: https://www.blackeaglehalle.be/v4/registratie-lessen-eagles-mei-2021

De lessen zullen niet doorgaan in Black Eagle Dojo, maar wel op de terreinen van JC Stroppen of op het jaagpad langs het kanaal. Er wordt steeds verzameld voor de ingang van Black Eagle Dojo en iedereen meldt zich eerst aan bij Arno en/of Karina, zodat we kunnen nagaan of je administratief in orde bent (lees: inschrijving en maandgeld).

Voor de Kung Fu Dragons

Bij de Kung Fu Dragons blijven de lessen in Black Eagle Dojo doorgaan indien er minder dan 10 deelnemers zijn. Bij meer dan 10 deelnemers opteren we voor buitenles of zelfs een combinatie van binnen- en buitenactiviteiten. De groepsgrootte bedraagt maximum 25 deelnemers. Ook hier blijven we gebruik maken van ons reeds gekende reservatiesysteem... Je komt dus zomaar niet naar de les, maar schrijft je vooraf in voor één van de beschikbare lesmomenten via onderstaande link: https://www.blackeaglehalle.be/v4/registratie-lessen-dragons-mei-2021

Zoals nu reeds gebeurt, meldt iedereen zich eerst aan bij Arno en/of Karina, zodat we kunnen nagaan of je administratief in orde bent (lees: inschrijving en maandgeld).

Belangrijke praktische info:

- De Kung Fu Dragons trainen op zaterdag van 10 uur tot 11 uur en op woensdag van 18 uur tot 19 uur.
- De Kung Fu Eagles trainen op zaterdag van 11 uur 30 tot 12 uur 30 en op woensdag van 19 uur 30 tot 20 uur 30.
- Leden die wensen deel te nemen melden zich eerst aan bij Arno en/of Karina, zodat we kunnen nagaan of je ingeschreven bent voor de training. Het trainingsboekje wordt in een daartoe voorziene box gedeponeerd en voor de rest van de lesperiode bijgehouden door onze medewerkers. Ook het register voor contacttracing zal op dit moment aangevuld worden.
- Kung Fu Eagles die hun lidgeld voor de maand oktober (2020) reeds betaalden, hoeven voor mei geen lidgeld meer te betalen.
- Kung Fu Eagles die hun lidgeld voor de maand oktober (2020) nog niet betaalden, worden verzocht dit via overschrijving te doen op onze bankrekening (BE734-1261727-57) en een bewijs van betaling af te geven aan onze medewerkers.
- Kung Fu Dragons die hun lidgeld voor de maand oktober (2020) of maart (2021) nog niet betaalden, worden verzocht dit via overschrijving te doen op onze bankrekening (BE734-1261727-57) en een bewijs van betaling af te geven aan onze medewerkers.
- Leden die een mail toegestuurd kregen om hun jaargeld te betalen, worden verzocht dit eveneens via overschrijving af te handelen volgens dezelfde werkwijze. In deze mail zal tevens gecommuniceerd worden of het lid in kwestie onder onze compensatieregeling valt of niet en dus recht heeft op een vermindering van het inschrijvingsgeld (zie ook onze vorige communicatie hieromtrent).
- Toeschouwers worden helaas niet toegelaten tot de dojo, zodat eventuele samenscholingen vermeden kunnen worden. Ouders die hun kroost komen afzetten wordt verzocht terug huiswaarts te keren of plaats te nemen in hun voertuig tot het einde van de les. Veiligheid voor alles!
- Op elk moment wordt het houden van 1,5 meter afstand gerespecteerd, zowel tijdens het aanmelden als tijdens de les.
- We raden iedereen ten stelligste aan een mondmasker te dragen.
- Kleedkamers zullen niet toegankelijk zijn, persoonlijke spullen kunnen wel in de kampai geplaatst worden.
- WC's zullen enkel op aanvraag toegankelijk zijn, spreek hiervoor Arno en/of Karina aan.
- We hopen op een degelijke opkomst, maar het spreekt voor zich dat niemand verplicht is om naar de les te komen indien je hier niet klaar voor bent. Niemand zal hiervoor "scheef" bekeken worden... 
- Wie ziek is of zich niet goed voelt, komt NIET naar de les. Het spreekt voor zich dat we hierop zeer streng zullen toekijken en iedereen naar huis sturen die zich in die situatie bevindt. GEEN UITZONDERINGEN!

Wij hopen jullie in de meest veilige omstandigheden terug te zien, zodat jullie samen met ons Back to Black Eagle mee kunnen waarmaken!

Met vriendelijke groeten

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle

P.S.: Ter samenvatting, een visual om de info enigszins wat overzichtelijker te maken:

Bijlage: