Aanpassingen "Back to Black Eagle-plan" - Clubwerking vanaf zaterdag 3 april 2021

Beste Kung Fu Dragons
Beste Kung Fu Eagles

De beslissingen van het Overlegcomité van vorige week hebben ons ertoe gedwongen ons "Back to Black Eagle-plan" en de daarbijhorende vooruitzichten qua clubwerking aan te passen... Het reeds eerder voorgestelde concept "Black Eagle Outside" wordt bijgevolg nog even on hold gezet.

Het bestuur is echter wel van mening dat we elke "opening" die op dit moment door de regelgeving gelaten wordt moeten aangrijpen om onze clubwerking op de één of andere manier verder te zetten... We hebben daarom de koppen even bij elkaar gestoken en volgende regeling uitgewerkt:

Voor de Kung Fu Eagles

Bij de Kung Fu Eagles zetten we voorlopig het "Back in Shape"-concept zoals dit in het begin van maart gelanceerd werd verder. Concreet:

- Er worden "losse initiatieven" gelanceerd door de Eagles onderling, waaraan maximum 4 personen in open lucht kunnen deelnemen.
- Elke Eagle mag een initiatief nemen of opstarten, dit is dus zeker en vast geen voorrecht voor de zwarte gordels alleen. Bij deze dus een warme oproep om dit ook te doen.
- Deze initiatieven worden officieel niet vanuit de club georganiseerd, maar hou niettemin steeds rekening met alle geldende veiligheidsmaatregelen: zorg dat je een mondmasker bijhebt, hou steeds voldoende afstand en voorzie eventueel ontsmettingsmiddel.
- Er hoeft voor de maand april geen lidgeld betaald te worden en herinschrijven is voorlopig nog niet nodig.

​Voor de Kung Fu Dragons

Bij de Kung Fu Dragons zullen de lessen in Black Eagle Dojo hervat worden vanaf zaterdag 3 april 2021. Omdat we hierbij moeten werken met groepen van maximum 10 deelnemers, zien we ons verplicht opnieuw gebruik te maken van ons reeds gekende reservatiesysteem... Je komt dus zomaar niet naar de les, maar schrijft je vooraf in voor één van de beschikbare lesmomenten via onderstaande link:

https://www.blackeaglehalle.be/v4/registratie-lessen-dragons-april-2021

​Opgelet: Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden de kans krijgen om les te volgen, kan je je slechts voor één lesmoment per week inschrijven. Daarnaast vragen we ook om uit veiligheidsoverweging steeds voor hetzelfde lesmoment in te schrijven (bv. enkel op woensdag), dit is echter geen verplichting.

​Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met daarin de door jou gekozen lesmomenten. Wij vragen iedereen met aandrang zich hieraan te houden! Wie niet ingeschreven is, krijgt ook geen toegang tot de matten.

Verder nog een aantal praktische zaken waarmee men zeker rekening dient te houden:

- De Kung Fu Dragons trainen op zaterdag van 10 uur tot 11 uur en op woensdag van 18 uur tot 19 uur.
- Leden die wensen deel te nemen melden zich eerst aan bij Arno en/of Karina, zodat we kunnen nagaan of je ingeschreven bent voor de training. Het trainingsboekje wordt in een daartoe voorziene box gedeponeerd en voor de rest van de lesperiode bijgehouden door onze medewerkers. Ook het register voor contacttracing zal op dit moment aangevuld worden.
- Leden die hun lidgeld voor de maand oktober (2020) reeds betaalden, hoeven voor april geen lidgeld meer te betalen.
- Leden die hun lidgeld voor de maand oktober (2020) nog niet betaalden, worden verzocht dit via overschrijving te doen op onze bankrekening (BE734-1261727-57) en een bewijs van betaling af te geven aan onze medewerkers.
- Leden die een mail toegestuurd kregen om hun jaargeld te betalen, worden verzocht dit eveneens via overschrijving af te handelen volgens dezelfde werkwijze. In deze mail zal tevens gecommuniceerd worden of het lid in kwestie onder onze compensatieregeling valt of niet en dus recht heeft op een vermindering van het inschrijvingsgeld (zie ook onze vorige communicatie hieromtrent).
- Toeschouwers worden helaas niet toegelaten tot de dojo, zodat eventuele samenscholingen vermeden kunnen worden. Ouders die hun kroost komen afzetten wordt verzocht terug huiswaarts te keren of plaats te nemen in hun voertuig tot het einde van de les. Veiligheid voor alles!
- We raden iedereen ten stelligste aan een mondmasker te dragen.
- Kleedkamers zullen niet toegankelijk zijn, persoonlijke spullen kunnen wel in de kampai geplaatst worden.
- WC's zullen enkel op aanvraag toegankelijk zijn, spreek hiervoor Arno en/of Karina aan.
- We hopen op een degelijke opkomst, maar het spreekt voor zich dat niemand verplicht is om naar de les te komen indien je hier niet klaar voor bent. Niemand zal hiervoor "scheef" bekeken worden... 
- Wie ziek is of zich niet goed voelt, komt NIET naar de les. Het spreekt voor zich dat we hierop zeer streng zullen toekijken en iedereen naar huis sturen die zich in die situatie bevindt. GEEN UITZONDERINGEN!
- Bij mooi weer zou het steeds kunnen dat we er alsnog een buitenles van maken. Voorzie dus steeds aangepaste kledij en degelijk schoeisel.

Wij hopen jullie in de meest veilige omstandigheden terug te zien, zodat jullie samen met ons Back to Black Eagle mee kunnen waarmaken!

Met vriendelijke groeten

Jurgen Braeckmans
Hoofdlesgever
Voorzitter Black Eagle Halle

Arno Pirolo
Secretaris Black Eagle Halle