Inschrijven

"GA VOOR MEER DAN SPORT ALLEEN. JOIN US!"

Inschrijvingsprocedure

 • De eerste les is GRATIS. U vult onmiddellijk en ter plaatse het initiatiedocument in.
  Het ingeschreven lid kan slechts één maal genieten van een initiatieverzekering en dient daarna houder te zijn van een vergunning/verzekering van de federatie.
 • U krijgt een mail toegestuurd met de uitleg en drie bijlagen : een vva_medische_fiche, de inschrijvingsprocedure en het reglement van inwendige orde.
 • U wenst u in te schrijven. Bij de volgende deelname aan de les betaalt u onmiddellijk het inschrijvings- en verzekeringsgeld (45 €). Dit bedrag wordt cash in de kampai (ontmoetingsruimte) van Black Eagle Dojo betaald.
 • De vva_medische_fiche (doktersinschrijvingsformulier) dien je te controleren op correctheid van de gegevens en de dokter dient je geschikt te verklaren voor sportbeoefening. Het lid verklaart hiermee zich medisch en fysiek geschikt te weten en niet geschorst te zijn voor doping gebruik, om aan de ingerichte sportbeoefening deel te nemen. Deze fiche dienen we terug te krijgen voor het einde van de maand. Je kan ondertussen gerust les volgen. Voor minderjarigen is een handtekening ouder/voogd vereist.
 • De gegevens die hierop voorkomen maken deel uit van een administratief bestand en vallen onder de regels van de privacywetgeving.
 • U neemt kennis van het reglement van inwendige orde.
 • Naast het inschrijvings-en verzekeringsgeld (geldig voor de duur van één jaar en daarna hernieuwbaar) dient een maandelijkse bijdrage (15 €) in het begin van de maand betaald te worden. U ontvangt het oranje trainingsboekje. De bedoeling van dit boekje wordt uitgelegd op de laatste bladzijde ervan. Bij betaling wordt er een stempel gezet in het oranje trainingsboekje.
 • Na enige tijd ontvangt U het inschrijvingsboekje van de Federatie Euro Budo
  Hierin wordt een sticker van de V.V.A gekleefd (Bewijs van aansluiting bij de V.V.A.).
 • Erkenning : Black Eagle Halle is aangesloten bij de Federatie EURO BUDO die aangesloten is bij de Vlaamse Vechtsportassociatie (V.V.A.)  die erkend is door B.L.O.S.O..
 • In geval van ongeval tijdens de les wordt een formulier ongevalaangifte zo vlug mogelijk aan Sifu Jurgen Braeckmans of aan één van de aanwezige lesgevers overhandigd.

↑Top